Open Club

Onze kantine en banen zijn buiten werktijden druk bezet met interne- en externe competities en spelende recreanten. Tijdens werktijden is het natuurlijk een stuk rustiger op de baan en staat de kantine veelal leeg.

Dit heeft ons een aantal jaren geleden doen besluiten om actief onze accommodatie te delen op tijden dat deze leeg staat. Met andere woorden: onze club open te stellen. Deze “open club” gedachte wordt landelijk uitgedragen door het NOC-NSF.

“Sportclubs waar de ‘gouden driehoek’ van sportaanbod – voldoende vrijwilligers –goede accommodatie in balans is en waar de sociale samenhang groot is, slagen er als geen ander in om bestaande leden en sporters langduriger aan zich te binden. Omdat we ook niet-leden of niet aangesloten sporters het gunnen om onderdeel te worden van dergelijke clubs, proberen wij sportverenigingen en andere sportaanbieders te triggeren om meer ‘open’ te worden. Voor elke buurt in Nederland een open club!

Inmiddels werken we samen met een aantal maatschappelijke organisaties (o.a. op het vlak van kinderopvang en welzijn) die onze kantine en playground tegen vergoeding gebruiken voor allerlei activiteiten. Naast een betere bezettingsgraad van de accommodatie hopen we dat dit alles leidt tot ledenbinding, -behoud en/of -groei, meer ‘reuring’, continuïteit en maatschappelijke betrokkenheid. Deze samenwerking is o.a. met SKIK Sport.

Bij SKIK Sport kom je om te sporten. Professionele instructeurs leren je vele verschillende sporten. De technieken, het wedstrijdelement en de tactiek. Dus niet alleen maar proberen, maar echt aan de slag!

SKIK Sport is voor basisschool kinderen vanaf 4 jaar en op locatie bij de tennisvereniging Joure en biedt buitenschoolse opvang en sporten ineen.

Interesse of vragen? Neem vooral contact met ons op

SKIK Sport

Projectplan TV Joure v2 (1).pdf
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 513 415 888

Tennisvereniging Joure

Sewei 7
8501 SP Joure

KVK-nummer

40000500