Tarieven

Lidmaatschap
Het lidmaatschapsgeld wordt elk jaar in januari vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Het lidmaatschapsgeld wordt eind januari geïnd door middel van een incassomachtiging. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Om u aan te melden als lid van de vereniging kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier.
Kijk voor meer informatie over lidmaatschapszaken op de pagina ledenadministratie.

Voor informatie over Winterlidmaatschap en gezinslidmaatschap zie pagina ledenadministratie.

Contributie 2018 (1-1 t/m 31-12)     Incassodatum 
Junioren t/m 17 jaar €  70,- 25 januari
Senioren, 18 jaar en ouder € 142,- 25 januari

Peildatum leeftijd is 1 januari.
Wie op 1 januari 18 jaar is, is seniorlid.

Overigen  Incassodatum
Bakkerij Breimer Cup € 36,- 25 november
Afkoop bardienst € 50,-
Boete bij niet op komen dagen voor bardienst zonder geldige reden € 75,-
Incassodatum
Winterlidmaatschap (1 oktober tot 1 april) – je moet al lid zijn bij een andere vereniging

Senioren € 52,50, junioren € 32,50

 

 

25 november
Gezinslidmaatschap € 315,- 25 januari