Bestuur

Siep van der Valk

Voorzitter

Marian Macco

Tennis zaken

Pieter Gietema

Penningmeester

Robert den Dunnen

Facilitaire zaken en Padel

Mirjam Swart

Secretariaat

Onderstaande functies behoren niet tot het bestuur

Jetze Bakker

Parkcommissie

Rooster van aftreden

Om de drie jaar treden leden van het bestuur af. Deze leden bepalen zelf of zij herkiesbaar zijn. Het totale bestuur draagt zorg voor tijdige opvolging.
Voorzitter 2012 2015 2018 etc
Penningmeester 2011 2014 2017 etc
Secretariaat 2010 2013 2016 etc
Technische commissie 2010 2013 2016 etc
Algemene zaken 2012 2015 2018 etc
Huishoudelijk reglement Park reglement