Algemene informatie TV Joure

Algemene informatie

Clubhuis Tennisvereniging Joure  Tel. 0513-415888
Locatie: Sewei 7, 8501 SP te Joure

Postadres: Postbus 102, 8500AC Joure

Alarmnummer 112

Bankrekeningnummer
Rabobank NL10 RABO 0305 0471 24

Websites
Website TV Joure: www.tvjoure.nl
Website KNLTB: www.knltb.nl

Webbeheer
Mirjam Swart: secretariaat@tvjoure.nl

Verenigingsnummer:
07450