Afmelding

Indien u zich wilt afmelden als lid van TV Joure dan dient dit schriftelijk of via een e-mail te worden gedaan.
De opzegtermijn voor seniorleden is de lopende maand + 3 maanden.

Voor juniorleden loopt het lidmaatschap van 1 januari t/m 31 december. Afmelden van junioren dient te geschieden voor aanvang van het nieuwe jaar, dus voor 31 december.

Onder het menu “Lidmaatschap” en tabblad “Ledenadministratie” vindt u de adres-gegevens van de ledenadministratie.

Tevens wordt het zeer op prijs gesteld als u in het afmeld-bericht  aangeeft om welke reden(en) u het lidmaatschap opzegt.
Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden / voorbeelden.

Verder zouden wij graag van u weten of u het naar uw zin gehad hebt bij onze vereniging.
U kunt dit aangeven met een beoordelingscijfer oplopend van 1 (=slecht) tot 10 (=uitmuntend).

Bij voorbaat dank..

Mogelijke reden van afmelden :
1 = Kosten  (Contributie / etc.)
2 = Verhuizing
3 = Blessures
4 = Gebrek aan tijd (werk / studie / …)
5 = Keuze voor andere sport
6 = stoppen met tennis
7 = Problemen met medespelers         OF
8 = met het verenigingsbestuur             OF
9 = met een commissie                           OF
10 = met de accomodatie (gebouwen)  OF
11 = met de kwaliteit van trainer(s)         OF
12 = met te weinig evenmenten
13 = andere reden, namelijk ………….